Sorteer de afbeeldingen in categorieën door middel van de knoppen